Stemmen met een kiezerspas

Als een kiezer voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Mondeling aanvragen

De kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas via onderstaand formulier (Model K6). Het schriftelijk verzoek om een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. 

Over de kiezerspas

Heeft u een kiezerspas? Dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. Let op: als u de kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen.