Meenemen naar het stembureau

Als u naar het stembureau gaat, dan heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig en dient u een mondkapje te dragen.

Met de stempas kunt u bij één van de vier stembureaus op Ameland uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Het is verplicht om uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te tonen. Daarnaast is het ook verplicht om een mondkapje te dragen.

Stemmen met een stempas of kiezerspas

Bij verkiezingen krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag een persoonlijke stempas thuis. Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet in een ander stembureau heeft gestemd.

Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt dan alleen met deze kiezerspas stemmen. Als u de kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas.

Geen stempas ontvangen of kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart om 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Dit geldt ook voor het mondelinge verzoek.