Coronamaatregelen

maatregelen in het stemlokaal

Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat deze Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk verloopt. Zo kunnen alle kiezers veilig hun stem uitbrengen.

Maatregelen in de stembureaus 

U kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stembureau. In het stembureau gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo zijn er gescheiden looproutes, worden de stemhokjes, stempotloden en deurkrukken regelmatig schoongemaakt en zijn er kuchschermen op de stembureautafels tussen de leden van het stembureau en de kiezers. We vragen iedereen om de handen te ontsmetten met handreinigingsmiddel bij het in- en uitgaan van het stembureau, om 1,5 meter afstand te houden en om een mondkapje te dragen in het stembureau. Een extra stembureaulid leidt dit in goede banen.

Mogelijkheden om te stemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

 • Stemmen in het stembureau: 
  Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stembureau.
 • Vervroegd stemmen:
  Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunt u vervroegd stemmen in het stembureau in het gemeentehuis in Ballum, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.
 • Iemand machtigen:
  Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.  
 • Briefstemmen 70-plussers:
  Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen

Doe de gezondheidscheck 

Dit keer moet u op de dag dat u gaat stemmen vooraf een gezondheidscheck doen. De flyer met de gezondheidscheck ontvangt u bij uw stempas en bestaat uit enkele vragen. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau. Als u één van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stembureau. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Bekijk hier het filmpje van de Rijksoverheid over stemmen in coronatijd.

Lees hier de flyer over de gezondheidscheck: