Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Tweede Kamerverkiezingen


Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Bij de Tweede Kamerverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze verkiezing.

 • Coronamaatregelen

  Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat deze Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk verloopt. Zo kunnen alle kiezers veilig hun stem uitbrengen.

 • Meenemen naar het stembureau

  Als u naar het stembureau gaat, dan heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig en dient u een mondkapje te dragen.

 • Stembureaus op Ameland

  Op Ameland kunt u in vier stembureaus uw stem uitbrengen op woensdag 17 maart. 

 • Stemmen per brief voor 70-plussers

  Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen.

 • Telling en uitslag

  De leden van het stembureau tellen na 21.00 uur de stemmen die zijn uitgebracht bij de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart. De telling vindt plaats in de stembureaus en is openbaar.

 • Vervroegd stemmen

  Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om vervroegd uw stem uit te brengen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart tussen 7,30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Ballum.

 • Vragen?

  In het gemeentehuis aan de Jelmeraweg 1 in Ballum kunt u informatie verkrijgen over het stemmen en de verkiezing. U kunt ons bellen via telefoonnummer (0519) 555 555 of mailen naar burgerzaken@ameland.nl

 • Kiesgerechtigden

  Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. 

 • Stembiljet en rood potlood

  Kiezers brengen in een stemhokje hun stem uit met een rood potlood op een stembiljet.

 • Stemmen met een kiezerspas

  Als een kiezer voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

 • Stempas

  Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.  

 • Verkiezingsposters plakken

  Vanaf drie weken voor de verkiezing worden gemeentelijke publicatieborden geplaatst in het centrum van de dorpen Buren, Nes, Ballum en Hollum.

 • Volmacht

  Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht.