Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen
 • Direct regelen Ameland

  Online klacht indienen

  • Een klacht kunt u indienen tot 1 jaar na de gedraging waarover u een klacht heeft.

  Indienen per brief? Vermeld

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het klachtschrift schrijft;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is;
  • uw handtekening.

  Verwachte afhandeltijd

  • 2 weken
 • Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.