Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van woensdag 30 maart 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op woensdag 30 maart bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Installatie van en afleggen eed (verklaring en belofte) nieuwe raadsleden gemeente Ameland
03.  Definitief vaststellen van de agenda 
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2022
05. Invullen ambt van waarnemend voorzitter van de raad 
06. Benoemen van commissieleden (schaduwfractieleden) en afleggen eed (verklaring en belofte)
07. Benoemen voorzitter raadscommissie en plaatsvervangend voorzitter raadscommissie 
08. Aanvullend
09. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl