Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 31 januari 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 31 januari 2022 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 19 januari 2022
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2021
06. Voorstel inzake vaststellen gewijzigd vergaderschema Raad gemeente Ameland 2022
07. Voorstel inzake Jaarverslag Leerplicht / RMC schooljaar 2020 - 2021
08. Voorstel inzake vaststellen Eerste wijziging Verordening onroerende zaakbelasting gemeente Ameland 2022 
09. Voorstel inzake Kaderbrief Veiligheidsregio 2023 - 2026
10. Voorstel inzake Uitvoeringsprogramma de Waddeneilanden
11. Voorstel inzake Uitvoeringsprogramma 2021 - 2026 Agenda voor het Waddengebied 2050
12. Voorstel inzake evaluatie Dekkingsplan 2.0 en oprichting landelijke stichting voor risicobeheer (Veiligheidsregio Fryslan) 
13. Voorstel inzake aankoop Katteplas te Nes 
14. Voorstel vaststellen Groenplan gemeente Ameland
15. Ruimte voor eventuele moties
16. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl