Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 30 mei 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 30 mei 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Beëdiging commissieleden CDA en PvdA
03. Definitief vaststellen van de agenda 
04. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 mei 2022
05. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2022
07. Voorstel inzake financiële stukken en zienswijze Veiligheidsregio Fryslan
08. Voorstel inzake Begroting 2023 Hûs en Hiem
09. Voorstel inzake Conceptbegroting 2023 GR de Waddeneilanden
10. Voorstel inzake aanvullend krediet starterslening
11. Voorstel inzake de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden: benoemen nieuw lid, herbenoeming leden, en vaststellen aangepaste verordening
12. Voorstel inzake Verordening Auditcommissie gemeente Ameland 2022
13. Voorstel tot benoemen van personen in de diverse gemeentelijke Commissies
14. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl