Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 29 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 29 oktober 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 oktober 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2018
05. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 8 oktober 2018
06. Vaststellen visie gemeentelijke begraafplaatsen
07. Vaststellen Programmabegroting gemeente Ameland 2019, alsmede overname advies van de Auditcommissie gemeente Ameland inzake de Programmabegroting 2019
08. Vaststellen bestemmingsplan "Strandweg Buren - Agrarische bestemming tussen 24 en 34"
09. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "bochtafsnijding in de vloedgeul tussen Ameland en Holwerd"
10. Benoeming lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
11. Vaststellen vergaderschema voor de raad en commissies 2019
12. Motie van de fractie PvdA en AmelandEĆ©n inzake evalueren en aanpassen van de Huisvestingsverordening gemeente Ameland
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl