Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 29 november 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 29 november 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 20:00 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 november 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2021
06. Voorstel inzake Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2022
07. Voorstel inzake ontwikkelen zonnepark met opslag Ballumerbocht
08. Ruimte voor eventuele moties
09. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl