Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 29 maart 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 29 maart 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 maart 2021
04. Te bespreken brieven van de ingekomen stukkenlijst 
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 februari 2021
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw 4 appartementen Strandweg 2a te Nes 
07. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen herbouw groepsverblijf Bramerduinenpad 17 te Nes
08. Voorstel inzake aanschaf camerasysteem Raadzaal 
09. Voorstel inzake Integraal Veiligheidsplan gemeente Ameland 2021-2024
10. Voorstel inzake Verordening projectsubsidies ten behoeve van de gemeentelijke cofinanciering Streekagenda gemeente Ameland 2021
11. Voorstel inzake Jaarverslag Leerplicht gemeente Ameland 2019-2020
12. Voorstel inzake Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ameland 
13. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2021-2024 Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
14. Toelichting door Tijdelijke Commissie ambtswoning over stand van zaken
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl