Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 29 juni

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 29 juni 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 10 juni 2020
04. Te bespreken brieven
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2020
06. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Oranjeweg 42-42b te Hollum
07. Voorstel inzake krediet plaatsing en overname ondergrondse containers
08. Voorstel inzake Jaarverslag gemeente Ameland 2019

09.

Voorstel inzake conceptbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming) en jaarrekening
2019 Hus en Hiem
10. Voorstel inzake conceptbegroting FUMO 2021
11. Ruimte voor moties
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl