Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 oktober 2019 aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 oktober 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 oktober 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 september 2019
05. Voorstel inzake brandveiligheid aanleunwoningen de Stelp te Hollum
06. Voorstel inzake herontwikkeling terrein voormalig zwembad
07. Voorstel inzake eigendom, beheer en onderhoud museale gebouwen STAM
08. Voorstel inzake krediet fase 1e woningen Gemeentelijke Woningbedrijf Ameland GWA
09. Voorstel inzake Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020 - 2023
10. Voorstel inzake de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze t.a.v. de Ontwerpbegroting FUMO 2020
11. Voorstel inzake aanstelling functionaris gegevensbescherming
12. Voorstel inzake vergaderschema 2020
13. Initiatiefvoorstel PvdA
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl