Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 juni 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 juni 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 juni 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 mei 2021
06. Voorstel inzake verzoek vaststellen nieuw bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes
07. Voorstel inzake (her-) vaststellen Nota Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016 - 2020 partieel gewijzigd
08. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag gemeente Ameland 2021
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl