Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 augustus aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 augustus 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 augustus 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2017
05. A Onderzoek geloofsbrieven toelating nieuwe leden raad
05. B Verlengd onderzoek geloofsbrieven n.a.v. integriteitsscan wethouders
05. C Be√ędigen nieuwe leden raad voor de fracties Algemeen Belang Ameland en Ameland '82, alsmede be√ędigen schaduwfractielid voor Algemeen Belang Ameland
06. Verzoek wijziging bestemmingsplan t.b.v. een wellnessresort Molenweg 18 te Nes
07. Vaststellen Voorjaarsnota 2017
08. Vaststellen archiefverslag 2016
09. Vaststellen benoemingen raad- en commissieleden in functies binnen de raad n.a.v. het vertrek van raadslid D. Brouwer
10. Vaststellen leden vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
11. Verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij zoogkoeienstal Smitteweg 5b Ballum
12. Vaststellen 1e Begrotingswijziging gemeente Ameland 2017
13. Vaststellen wijziging 'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016'
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl