Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 27mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 27 mei 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 15 mei 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2019
05. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 17 april 2019
06. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 6 mei 2019
07. Voorstel bouw woning Tiemen Boelensweg te Buren
08. Voorstel inzake Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
09. Voorstel inzake krediet aankoop grond en bouwrijp maken Smitteweg te Ballum
10. Voorstel inzake de Reglementen van Orde van de Raad aan de raadscommissies gemeente Ameland 2019
11. Voorstel inzake de Rechtspositie Raad- en Commissieleden gemeente Ameland 2019
12. Voorstel inzake zienswijze begroting FUMO
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl