Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 27 juni 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 27 juni 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging raadsleden 
03. Definitief vaststellen van de agenda 
04. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 15 juni 2022
05. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2022
07. Voorstel inzake vaststellen Bestemmingsplan ''Vakantiepark - Boomhiemke''
08. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag gemeente Ameland 2021
09. Voorstel inzake vaststellen Bestemmingsplan ''Ballum Reeweg 1-5''
10. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl