Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 27 februari 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 27 februari 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 februari 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 januari 2017
04. a Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 6 februari 2017
05. Verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "aanbouwen woning Ballumerweg 21 te Nes"
06. Vervallen
07. Vaststellen conclusies onderzoek "Nul op Meter"
08. Vaststellen "Kadernota 2018-2021 en Begrotingswijziging Veiligheidsregio Fryslan"
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl