Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 27 augustus aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 27 augustus 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 augustus 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 juni  2018
05. Vaststellen besluitenlijst bijzondere raadsvergadering 25 juni 2018
06. Vaststellen voorstel procedure wijziging bestemmingsplan locatie de Hagen te Hollum
07. Vaststellen voorstel inzake Modelspoor Ameland
08. Vaststellen voorstel verstrekken krediet aankoop grond Foppe Dunenweg te Buren
09. Vaststellen voorstel verstrekken krediet renoveren kappen historische lichtmasten
10. Vaststellen Voorjaarsnota 2018, tarieven Toeristen- en Forensenbelasting 2018, en de 1e, 2e en 3e Begrotingswijziging gemeente Ameland 2018
11. Verlenen verklaring van geen bezwaar aanvraag omgevingsvergunning bouw woonhuis met drie woningen aan de Tussen Dijken te Hollum
12. Verlenen krediet revitalisatie dorpscentrum Nes
13. Vaststellen Jaarverslag Openbaar Primair Onderwijs Ameland 2017
14. Vaststellen Jaarverslag Burgemeester Walda School Ameland 2017
15. Vaststellen Archiefverslag gemeente Ameland 2017
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl