Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 26 oktober 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 26 oktober 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Onderzoek geloofsbrieven dhr. E.G. IJnsen en installatie als tijdelijk raadslid voor de fractie AmelandEen
04. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 oktober 2020
05. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 september 2020
07. Voorstel inzake verlenen krediet herinrichting Passantenhaven Nes
08. Voorstel inzake vaststellen Programmabegroting 2021-2024
09. Voorstel inzake verlenen krediet aankoop grond van Nederlands Hervormde gemeente Ameland
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl