Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 26 april 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 26 april 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 april 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst 
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2021
06. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan de Hagen te Hollum 
07. Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
08. Voorstel inzake Werkdocument Programmaplan de Waddeneilanden
09. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie de Waddeneilanden ''Quick scan zwembaden''
10. Voorstel inzake Adviescommissie Bezwaarschriften
11. Voorstel inzake Ontwerpbegroting FUMO 2022
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl