Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 oktober 2021

** rectificatie op de vorige mail, hierin stond de verkeerde vergaderdata vermeld.
U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 oktober 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland en via https://youtu.be/mtB8UbQvSH4    

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 oktober 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2021
06. Voorstel inzake Modelkeuze toekomst vliegveld Ballum en verzoek voorbereidingskrediet
07. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woning Pastoor Scholtenweg te Buren
08. Voorstel inzake beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van een zoutloods op de gemeentewerf te Ballum 
09. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl