Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 november 2019

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 november 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 november 2019
04. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 14 oktober 2019
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2019
06. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 11 november 2019
07. Voorstel inzake bestemmingsplan Ballum - Camminghastraat 16
08. Voorstel inzake regiodeal de Waddeneilanden (nazending)
09. Motie (nazending)
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl