Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 maart 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 maart 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2019
05. Instemmen met startnotitie "Woningbouw" en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
06. Beschikbaar stellen krediet aankoop grond Paasduinweg te Buren
07. Beschikbaar stellen krediet aankoop grond Miedeweg / Polderweg te Nes
08. Beschikbaar stellen krediet project de Hagen te Hollum
09. Instemmen met voorgestelde aanpak inzake herontwikkeling terrein voormalig zwembad, en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
10. Aanpassen Verordening WMO gemeente Ameland 2016 (onder voorbehoud)
11. Afscheid van raadslid AmelandEen de heer Andries Metz
12. Benoemen commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven
13. Beedigen raadslid AmelandEen de heer William de Jong
14. Beedigen schaduwfractieleden AmelandEen de heer Martijn Boelens en mevrouw Didi Koudijs - Baars
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl