Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 januari 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 januari 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 januari 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2020
06. Voorstel inzake Eerste wijziging op de Verordening Onroerende zaakbelasting
07. Voorstel inzake Eerste wijziging op de Verordening Leges 2021
08. Voorstel inzake verlenen krediet aanvullende subsidie herbestemming molen Nes 
09. Voorstel inzake verklaringen geen bedenkingen aanleg twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland
10. Voorstel inzake Zienswijze Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslan
11. Voorstel inzake Zienswijze oprichting Werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) Veiligheidsregio Fryslan
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl