Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 februari 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 februari 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2019
05. Wijziging bestemming vakantiepark Qurios Ameland aan de Oranjeweg te Hollum
06. Vaststellen Economische Visie 2030
07.

Uitwerken visie gemeentelijke begraafplaatsen inclusief het vaststellen van de verordening;

- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland 2019

- Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2019

08. Vaststellen startnotitie Welzijnswerk Ameland in Sociaal Domein
09. Wijzigingsverordening Onroerende zaakbelastingen 2019
10. Vaststellen rapport rekenkamercommissie "onderzoek naar de inrichting en uitvoering van de Waddentoets"
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl