Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 april 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 april 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda 
03.  Be√ędigen raadslid D.W. Engels, alsmede be√ędigen van enkele schaduwfractieleden
04. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 april 2022
05. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2022
07. Voorstel inzake vaststellen concept Begroting FUMO 2023
08. Voorstel inzake vaststellen verordening Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland, vaststellen Toezichtkader en vaststellen Verordening op de Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs gemeente Ameland
09. Voorstel tot benoemen van personen in de diverse gemeentelijke Commissies
10. Te bespreken ''Raadsakkoord raad gemeente Ameland'' (nazending) 
11. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl