Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 24 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 24 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 juni 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2019
05. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "de Hagen" te Hollum
06. Voorstel inzake vaststellen beleidsnotitie "Samen slim op weg naar de energie van de toekomst"
07. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag 2018 gemeente Ameland
08. Voorstel inzake vaststellen Kadernota 2019 gemeente Ameland
09. Voorstel inzake ontslag en benoeming leden van de bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
10. Voorstel inzake Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 GR de Waddeneilanden
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl