Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 24 februari 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 24 februari 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 februari 2020
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering bijzondere extra raadsvergadering 16 januari 2020
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2020
06. Voorstel inzake Verordening Leerlingen vervoer 2020
07. Voorstel inzake benoemen lid Rekenkamercommissie de Waddeneilanden
08. Voorstel inzake aankoop grond Hoge Eggenweg te Nes
09. Voorstel inzake meerjarenbegroting Burgemeester Walda school 2020 - 2024
10. Voorstel inzake beleidsplan Schuldhulpverlening
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl