Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 23 november

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 23 november 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 11 november 2020
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2020
06. Voorstel inzake verlenen definitieve verklaring van geen bedenkingen ''bouw van een woning'' aan de Miedeweg 23a te Nes
07. Voorstel inzake verlenen voorbereidingskrediet voor start ontwerpfase nieuwbouw ouderenzorg locatie sportcomplex Hollum
08. Voorstel inzake vaststellen Meerjarenbegroting 2021 - 2025 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
09. Voorstel inzake bezetting Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Ameland (OPO)
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl