Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 23 april aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 23 april 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 12 april 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018
05. Voorstel vaststellen welstandseisen strand gerelateerde bebouwing
06. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl