Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 20 september 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 20 september 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland en via https://youtu.be/mtB8UbQvSH4 

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 8 september 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 juli 2021
06. Voorstel inzake schoolzwemmen en zwemvaardigheid
07. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2021 en begrotingswijzigingen 2021
08. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen bedenkingen bouw veldschuur aan de Slattendijksweg te Nes
09. Voorstel inzake partiële herziening Nota Verblijfsrecreatie inzake bedrijfsmatige exploitatie en uitponden
10. Voorstel inzake verlengen zittingstermijn voorzitter bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
11. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Openbaar Primair Onderwijs Ameland
12. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
13. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2022 – 2026 Burgemeester Waldascholengemeenschap
14. Reserveren voor motie(s)
15. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl