Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 20 juli 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 20 juli 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 9 juli 2020
04. Te bespreken brieven
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2020
06. Voorstel inzake grondexploitaties gemeente Ameland
07. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woningbouw Smitteweg te Ballum
08. Voorstel inzake aanvullend voorbereidingskrediet proces nieuwbouw ouderenzorg
09. Voorstel inzake Reglement van Orde gemeenteraad Ameland 2020
10. Voorstel inzake Gronduitgifte gemeente Ameland 2020
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woningbouw Paasduinweg/Duinlandsweg te Buren
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woningbouw Miedenweg Nes
13. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woningbouw Binnendieken Nes
14. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw woning nabij Miedenweg 23 te Nes
15. Voorstel inzake concept-regioadvies Net op Zee
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl