Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 20 december 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 20 december 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 9 december 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2021
06. Voorstel inzake vaststellen partiƫle herziening beleid agrotoerisme Nota 'Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland''
07. Voorstel inzake Evaluatie en vaststellen aanpassing Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
08. Voorstel inzake vaststellen Slotwijziging Begroting gemeente Ameland 2021
09. Voorstel inzake vaststellen wijziging Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020
10. Voorstel inzake vaststellen wijziging Financiƫle verordening gemeente Ameland 2020
11. Voorstel inzake vaststellen Controleplan, controleprotocol en Normenkader gemeente Ameland 
12. Voorstel inzake vaststellen Nota Reserves en voorzieningen gemeente Ameland 2021
13. Voorstel inzake vaststellen Verordeningen gemeentelijke belastingen gemeente Ameland 2022
14. Ruimte voor eventuele moties
15. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl