Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 20 april aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 20 april 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Onderzoek tot geloofsbrief raadslid Algemeen Belang Ameland dhr. D.W. Engels
04. Be√ędiging raadslid Algemeen Belang Ameland dhr. D.W. Engels
05. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 10 april 2020
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2020
07. Voorstel Gemeentelijke Rioleringsplan Ameland 2020- 2025
08. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen appartementen Esther Meindertstraat 6 te Buren
09. Voorstel inzake gebiedsontwikkeling Hagedoornveld/ Zwanewaterduinen
10. Voorstel inzake RES (regionale energie transitie) Fryslan
11. Voorstel inzake Ontwerpbegroting 2021 FUMO
12. Reserveren voor eventueel aanvullende agendapunten
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl