Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 19 juli 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 19 juli 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland en via https://youtu.be/mtB8UbQvSH4 

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 7 juli 2021
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2021
06. Voorstel inzake verlenen krediet onderzoek rekenkamercommissie
07. Initiatiefvoorstel inzake verlenen krediet voor renoveren/verduurzamen ambtswoning (inclusief behandeling zienswijze College)
08. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw loods Ballum
09. Voorstel inzake Bestemmingsplan woningbouw Hollum - Trapweg
10. Voorstel inzake Groenplan ''Ruimte voor waardevol groen''
11. Voorstel inzake aankoop en verlenen krediet voor aankoop Ballumerweg 34 te Nes
12. Voorstel inzake verlenen krediet subsidiƫring externe begeleiding bestuurlijke fusie primair onderwijs west Ameland
13. Voorstel inzake verlenen krediet voorbereiding realisering flexwoningen Nes
14. Voorstel inzake verlenen krediet inventaris sporthallen
15. Voorstel inzake financieringsregeling huisvesting ambtenaren
16. Voorstel inzake wijziging Vergaderschema 2021
17. Onder voorbehoud: Motie CDA inzake eventuele aanleg pumptrackbaan
18. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl