Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 19 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadsvergadering op maandag 19 februari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 8 februari 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2018
05. Voorstel vaststellen voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied
06. Voorstel wijzigen Gemeenschappelijke regeling "de Waddeneilanden" 2018
07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl