Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 18 juli 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 18 juli 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda 
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 6 juli 2022
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2022
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2022
07. Voorstel inzake vaststellen Nota Gezondheidsbeleid de Friese Waddeneilanden 2022-2026
08. Voorstel inzake vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alchoholbeleid 2022-2026 gemeente Ameland
09. Voorstel inzake verstrekken krediet voor renoveren loods buitendienst Ballum
10. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl