Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 18 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 18 december 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
plv.voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 12 december 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2017
05. Vaststellen verordening Forensenbelasting gemeente Ameland 2018
06. Vaststellen verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Ameland 2018
07. Vaststellen verordening Onroerende zaakbelasting gemeente Ameland 2018
08. Vaststellen Luchthavengeldregeling gemeente Ameland 2018
09. Vaststellen Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Ameland 2017
10. Vaststellen Meerjarenbegroting Burgemeester Walda School 2018 - 2022
11. Vaststellen Tweede én derde begrotingswijziging gemeente Ameland 2018 
12. Vaststellen verordening Leges gemeente Ameland 2018
13. Vaststellen verordening Liggeld gemeente Ameland 2018
14. Vaststellen verordening Reinigingsheffingen gemeente Ameland 2018
15. Vaststellen verordening Rioolheffing gemeente Ameland 2018
16. Initiatiefvoorstel fractie Ameland '82
17. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl