Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 17 september aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 17 september 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 6 september 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 augustus 2018
05. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl