Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 17 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 17 december 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 10 december 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 november 2018
05. Voorstel inzake consultatie Huurprijsbeleid Gemeentelijk Woningbedrijf gemeente Ameland
06. Voorstel inzake Belastingverordeningen gemeente Ameland 2019
07. Voorstel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning uitbreiden bestaande stal aan de Badweg 23 te Hollum
08. Voorstel 5e Begrotingswijziging (slotwijziging) gemeente Ameland 2018
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl