Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 16 september aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 16 september 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 6 september 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 juli 2019
05. Voorstel inzake vaststellen voorontwerp bestemmingplan recreatieterrein Nes - Buren
06. Voorstel inzake vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
07. Voorstel inzake vaststellen Financiƫle verordening gemeente Ameland 2020
08. Voorstel inzake vaststellen bestuursverslag Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 2018
09. Voorstel inzake Vangnetuitkering 2019
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl