Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 16 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 16 december 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 10 december 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2019
05. Voorstel inzake Belastingverordeningen gemeente Ameland 2020
06. Voorstel inzake 5e Begrotingswijzing 2019
07. Voorstel inzake ambtswoning Nes
08. Voorstel inzake verlenen krediet uitvoeringsregeling subsidie voor activiteiten van toeristische jeugdgroepen
09. Voorstel inzake  verlenen krediet  herinrichting Jachthaven te Nes
10. Voorstel inzake aankoop Reeweg 3 te Ballum (de Kronkel)
11. Voorstel inzake Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020 gemeente Ameland
12. Vanwege laatste raadsvergadering; afscheid van voorzitter Gerard van Klaveren
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl