Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 16 april aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 16 april 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 20:15 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Initiatiefvoorstel van de raadsfracties voor het vaststellen van een raadsbrede agenda voor de raadsperiode 2018 -2021
04. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl