Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 15 juli aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 15 juli 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 3 juli 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 juni 2019
05. Voorstel inzake herontwikkeling voormalige zuivelfabriek aan de Fabrieksweg 18 te Hollum
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw 3 woningen aan de Molenweg te Nes
07. Voorstel inzake uitgangspunten nieuw bestemmingsplan recreatieterreinen "Boomhiemke"
08. Voorstel inzake Algemene Subsidieverordening gemeente Ameland 2019
09. Voorstel aanvraag krediet voor realisatie opslagloods gemeentewerf te Ballum
10. Voorstel aanvraag krediet voor nieuwbouwproces de Stelp
11. Voorstel inzake de ambtswoning te Nes Ameland
12. Voorstel inzake Begroting Veiligheidsregio 2020
13. Voorstel inzake aandeelhouderschap Eneco
14. Voorstel inzake het rapport van de rekenkamercommissie "de Waddeneilanden" inzake onderzoek naar externe inhuur de Waddeneilanden
15. Voorstel verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder E. Bruins Slot
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl