Uitnodiging en agenda voor de Raadsvergadering van maandag 15 februari 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 15 februari 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Verlengen periode tijdelijk raadslid dhr. E.G. IJnsen (afleggen eed)
04. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 3 februari 2021 (nazending)
05. Te bespreken brieven van de ingekomen stukkenlijst (nazending)
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2021
07. Voorstel inzake Toekomstbestendige visie Welzijnswerk gemeente Ameland
08. Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling FUMO 
09. Afhandeling motie inzake kwestie ruiling van graven
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl