Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 12 maart 2018 aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 12 maart 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 5 maart 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 februari 2018
05. Voorstel "reactie op initiatiefvoorstel aanpassing Nota verblijfsrecreatie voor recreatieve bijgebouwen"
06. Voorstel instemmen met ontwerpplan Revitalisatie dorpscentrum Nes
07. Voorstel beginseluitspraak verplaatsing Coop en instemmen met locatieonderzoek
08. Voorstel benoemen en herbenoemen bestuurscommissie OPO Ameland
09. Voorstel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Ameland 2018
10. Voorstel vaststellen Ledenbrieven Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Griffie
11. Motie Ameland'82 aansluiten bij de Statiegeldalliantie
12. Motie Ameland'82 De Waddeneilanden natuurlijk aan tafel bij gesprek over beheerautoriteit
13. Initiatiefvoorstel inzake vaargeul Ameland - Holwerd
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl