Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 29 maart 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op dinsdag 29 maart bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 maart 2022
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2022
06. Voorstel inzake een verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning erfafscheidingsmuur Burgemeester Waldastraat 4 te Nes
07. Voorstel inzake een verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning woning Kalkovenweg te Buren 
08. Voorstel inzake herbenoemen bestuurslid Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Ameland
09. Oordeel gemeenteraad over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
10. Onderzoek geloofsbrieven aantredende raadsleden 
11. Afscheid vertrekkende raadsleden 
12. Sluiting 


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl