Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van 25 mei aanstande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 mei 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 mei 2020
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2020
05. Voorstel inzake overdracht in erfpacht gebouwen aan Stichting Amelander Musea 
06. Voorstel inzake jaarverslag Leerplicht 2019
07. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie "de Waddeneilanden" inzake "Doorwerking rapport Evenementenvergunning"
08. Voorstel inzake meerjarenbegroting bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 2020-2024
09. Voorstel inzake Begroting samenwerkingsverband "de Waddeneilanden" 2021
10. Voorstel inzake Financiƫle stukken Veiligheidsregio Fryslan
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl