Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van 23 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 23 maart 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 11 maart 2020
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
05. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 9 maart 2020
06. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen bedenkingen ambulancepost Reeweg 1c te Nes
07. Voorstel inzake locatie nieuwbouw ouderenzorg
08. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Recreatieterrein Nes - Buren
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl